Wtorek, 18-01-2022    
22 czerwca 2011 - ” NOC ŚWIĘTOJAŃSKA”Biuletyn Informacji Publicznej

”N O C  Ś W I Ę T O J A Ń S K A    2 0 1 1”

D  P  S    B A S Z K Ó W

22.06.2011 R.

NA  ZAPROSZENIE   MIESZKANCÓW  DPS  BASZKÓW  MIESZKAŃCY NASZEGO DOMU  UCZESTNICZYLI   W  ZABAWIE  INTEGRACYJNEJ   W  BASZKOWIE .W TRAKCIE  ZABAWY   PUSZCZANO  WIANKI   PRZYGOTOWANE  PRZEZ POSZCZEGÓLNE  OŚRODKI.  MIESZKANIEC  NASZEGO  DOMU W  KONKURSIE  MALARSKIM   ZAJĄŁ   1  MIEJSCE W  NAGRODĘ  OTRZYMUJĄC  SZTALUGĘ  MALARSKĄ.

Copyright © 2008 - 2012 borkow.org