Piątek, 01-07-2022    
KontaktOferta Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach


Biuletyn Informacji Publicznej


Powiat Ostrzeszowski
Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach
dla osób przewlekle somatycznie chorych
 

 

Marszałki 15
63 – 520 Grabów n/Prosną

Sekretariat

tel.  062 732 07 00

e-mail: dps@dpsmarszalki.pl


Dyrektor

mgr Katarzyna Kulok
tel. 062 732 07 02 / 519 332 702
e-mail: kkulok@dpsmarszalki.pl


Dział Finansowy

Główny Księgowy

mgr Anna Pacyńska – Skorupa

tel. 062 732 07 01 / 519 332 701

e – mail: apacynskaskorupa@dpsmarszalki.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

mgr Justyna Małkowska

tel. 062 732 07 00 / 797-208-657

e-mail: jmalkowska@dpsmarszalki.pl


Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy

Kierownika Działu

mgr Agnieszka Wajs – Wardęga

tel. 062 732 07 00
e-mail: awajswardega@dpsmarszalki.pl


Dział Opiekuńczo-Medyczny

Kierownik Działu

Tadeusz Szłapik

 tel. 062 732 07 00

e-mail: tszlapik@dpsmarszalki.pl


Telefony komórkowe.

Pracownicy socjalni:  062 732 07 03
Oddział: 519 332 805

Copyright © 2008 - 2012 borkow.org