Piątek, 01-07-2022    
OgłoszeniaOferta Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach


Biuletyn Informacji Publicznej


Powiat OstrzeszowskiOgłoszenie w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłego Mieszkańca -Janusza Kawczyńskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór odpadów komunalnych z posesji Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pralniczych do Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pralniczych

Ogłoszenie w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłego mieszkańca – Kazimiery Jankowskiej

Ogłoszenie w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłego mieszkańca Wiesława Sobockiego

Ogłoszenie w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłego mieszkańca Kazimierza Wierzba

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pralniczych

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę wyrobów garmażeryjnych-pierogów

ogłoszenie – dostawa artykułów spożywczych 2021 r

Ogłoszenie – świadczenie usług pralniczych 2021 r

Klauzula – kontrahenci

Ogłoszenie w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłego mieszkańca Marii Brenk

Ogłoszenie w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłego mieszkańca Alfreda Zbierskiego

 

Archiwum

##############################################################################

Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach zaprasza do złożenia ofert – propozycji cenowych na zadanie:

ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach zaprasza do złożenia ofert – propozycji cenowych na zadanie:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach działając z upoważnienia Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów ornych na czas określony

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Zaproszenie do złożenia ofert – propozycji cenowych na zadanie: ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH

Zaproszenie do złożenia ofert – propozycji cenowych: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Copyright © 2008 - 2012 borkow.org