Piątek, 01-07-2022    
Warunki przyjęciaOferta Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach


Biuletyn Informacji Publicznej


Powiat OstrzeszowskiDom Pomocy Społecznej w Marszałkach przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, a w szczególności dla:

. osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
. osób nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
. osób którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Decyzję o skierowaniu osoby do DPS i opłacie za pobyt wydaje organ gminy, z której ta osoba pochodzi.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:
. mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
. małżonek i/lub dzieci mieszkańca:
. osoba samotnie gospodarująca, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego,
. gmina, z której osoba została skierowana do DPS – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości umieszczenia w naszym Domu można uzyskać pod nr telefonu:

Sekretariat: 062 732 07 00

Pracownicy socjalni:  062 732 07 03

Copyright © 2008 - 2012 borkow.org