Piątek, 01-07-2022    
O nasOferta Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach


Biuletyn Informacji Publicznej


Powiat OstrzeszowskiDPS w Marszałkach przeznaczony jest dla 140 osób przewlekle somatycznie chorych. Organem prowadzącym DPS jest Rada i Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Powiat Ostrzeszowski otrzymał zezwolenie na prowadzenie DPS w Marszałkach na czas nieokreślony.

DPS w Marszałkach zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i religijne na poziomie obowiązującego standardu w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 4.847,00 zł.

 

Copyright © 2008 - 2012 borkow.org