Środa, 28-10-2020    
15 września 2020 - Grant na wsparcie w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19Biuletyn Informacji Publicznej

 

logo_eu

Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”,  otrzymał grant na wsparcie w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19. Otrzymane środki będą przeznaczone na wypłatę dodatków dla personelu DPS,  a także na przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa oraz na sprzęt i środki służące ochronie przed COVID-19 dla kadry DPS.

 

 

 

Copyright © 2008 - 2012 borkow.org