Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach
dla osób przewlekle somatycznie chorych

Marszałki 15
63 – 520 Grabów n/Prosną

Sekretariat
tel.  062 732 07 00 / 519 332 700
e-mail: dps@dpsmarszalki.pl

Dyrektor
mgr Katarzyna Kulok
tel. 062 732 07 02 / 519 332 702
e-mail: kkulok@dpsmarszalki.pl

Dział Finansowy
Główny Księgowy
mgr Anna Pacyńska – Skorupa
tel. 062 732 07 01 / 519 332 701
e – mail: apacynskaskorupa@dpsmarszalki.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Działu
mgr Justyna Małkowska
tel. 062 732 07 00 / 797-208-657
e-mail: jmalkowska@dpsmarszalki.pl

Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy
Kierownika Działu
mgr Agnieszka Wajs – Wardęga
tel. 062 732 07 00
e-mail: awajswardega@dpsmarszalki.pl

Dział Opiekuńczo-Medyczny
Kierownik Działu
Tadeusz Szłapik
tel. 062 732 07 00
e-mail: tszlapik@dpsmarszalki.pl

Telefony komórkowe
Pracownicy socjalni: 062 732 07 03
Oddział: 519 332 805

Back to top button
Skip to content