Piątek, 01-07-2022    
STOWARZYSZENIE „SENIOR” przy Domu Pomocy Społecznej w MarszałkachOferta Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach


Biuletyn Informacji Publicznej


Powiat Ostrzeszowski 

STOWARZYSZENIE „SENIOR” przy Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach Wpisane Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000294640

Zarząd Stowarzyszenia:

Angelika Ludwiczak – Prezes

Jacek Kempa – Wiceprezes

Katarzyna Janiak – Sekretarz

Ewa Szymaniak – Skarbnik

Danuta Piaskowska – Członek

Katarzyna Piasecka – Członek

Żaneta Machuła – Członek

Główne cele Stowarzyszenia to:

1)    tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, w szczególności mieszkańców DPS

       w Marszałkach, ich rodzin i opiekunów,

2)    udzielanie wszechstronnej pomocy materialnej, finansowej i pozamaterialnej DPS w Marszałkach oraz jego mieszkańcom i pracownikom;

3)    pozyskiwanie środków na potrzeby działalności Stowarzyszenia;

4)    wspieranie, organizowanie integracyjnych imprez kulturalno-oświatowych, sportowych;

5)    dbałość o aktywne i godne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;

W 2013 roku Stowarzyszenie otrzymało pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 na zrealizowanie zadania pt:” Wyposażenie grupy artystyczno – teatralnej”, której celem jest promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez wyposażenie grupy artystyczno – teatralnej.

Stowarzyszenie od 2008 roku współpracuje ze Związkiem Stowarzyszenia Banku Żywności w  Lesznie. Raz w miesiącu mieszkańcy DPS  w Marszałkach otrzymują gotowe artykuły spożywcze w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”.

Wszelkie wsparcie finansowe prosimy przekazywać na n/w rachunek bankowy:

Stowarzyszenie „SENIOR”
Spółdzielcza Grupa Bankowa Rejonowy Bank Spółdzielczy Oddział Grabów nad Prosną
Nr konta bankowego 69 9256 0004 0063 2647 2000 0010

kontakt:

Stowarzyszenie „SENIOR”

działające przy DPS Marszałki

Marszałki 15

63-520 Grabów n/Prosną

e-mail: senior.stowarzyszenie@gmail.com

 

down_logo

 

 

 

Copyright © 2008 - 2012 borkow.org