STOWARZYSZENIE „SENIOR” przy Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach

STOWARZYSZENIE „SENIOR” przy Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach Wpisane Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000294640

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Katarzyna Ceynowa-Marzęcka – Prezes
 • Agnieszka Wajs-Wardęga – Wiceprezes
 • Katarzyna Janiak – Sekretarz
 • Ewa Szymaniak – Skarbnik
 • Monika Księżak – Członek
 • Angelika Ludwiczak – Członek
 • Jacek Kempa – Członek

Główne cele Stowarzyszenia to:

 • tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, w szczególności mieszkańców DPS w Marszałkach, ich rodzin i opiekunów
 • udzielanie wszechstronnej pomocy materialnej, finansowej i pozamaterialnej DPS w Marszałkach oraz jego mieszkańcom i pracownikom
 • pozyskiwanie środków na potrzeby działalności Stowarzyszenia
 • wspieranie, organizowanie integracyjnych imprez kulturalno-oświatowych, sportowych
 • dbałość o aktywne i godne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

W 2013 roku Stowarzyszenie otrzymało pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 na zrealizowanie zadania pt:” Wyposażenie grupy artystyczno – teatralnej”, której celem jest promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez wyposażenie grupy artystyczno – teatralnej.

Stowarzyszenie od 2008 roku współpracuje ze Związkiem Stowarzyszenia Banku Żywności w  Lesznie. Raz w miesiącu mieszkańcy DPS  w Marszałkach otrzymują gotowe artykuły spożywcze w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”.

Wszelkie wsparcie finansowe prosimy przekazywać na n/w rachunek bankowy:

Stowarzyszenie „SENIOR”
Spółdzielcza Grupa Bankowa Rejonowy Bank Spółdzielczy Oddział Grabów nad Prosną
Nr konta bankowego 69 9256 0004 0063 2647 2000 0010

Kontakt:
Stowarzyszenie „SENIOR”
działające przy DPS Marszałki
Marszałki 15
63-520 Grabów n/Prosną
e-mail: seniorstowarzyszenie@gmail.com

Back to top button
Skip to content