Piątek, 01-07-2022    
PrzetargiOferta Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach


Biuletyn Informacji Publicznej


Powiat OstrzeszowskiZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę jaj kurzych świeżych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę warzyw i owoców

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę jaj kurzych świeżych dla DPS w Marszałkach w okresie od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę warzyw i owoców dla DPS Marszałki w okresie 01.04.2022 r. – 31.07.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę środków higienicznych i czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę środków do mycia i dezynfekcji dla DPS w Marszałkach

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę środków higienicznych i czystości dla DPS w Marszałkach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – sukcesywna dostawa środków higienicznych i czystości dla DPS w Marszałkach

Opowiedź na pytania dot. Sukcesywnej dostawy środków higienicznych i czystości dla DPS w Marszałkach

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę środków higienicznych i czystości dla DPS w Marszałkach

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę środków do mycia i dezynfekcji dla DPS w Marszałkach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty cenowej – dostawa mleka i produktów mleczarskich dla DPS w Marszałkach w okresie od 01.02.2022 do 31.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe – mleko i produkty mleczarskie 01.02.2022r. -31.12.2022 r.

#################################################

DANE ARCHIWALNE

#################################################

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dostawa mleka i produktów mleczarskich

Informacja z otwarcia ofert – dostawa mleka i produktów mleczarskich

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę warzyw i owoców 10.01.2022 – 31.03.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 27.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Ogłoszenie(1)

SWZ art spożywcze2

Załącznik 4

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 2 – Oświadczenie art. 125

Załącznik nr 3 – Grupa kapitałowa

 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę warzyw i owoców

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę warzyw i owoców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ziemniaków jadalnych

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego – warzywa, owoce Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego – ziemniaki

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego – ziemniaki

21.12.2021 – Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Część I – pieczywo

Część II – wyroby cukiernicze

Część III – pierogi świeże

Część IV – drób

Część V – jaja

Część VI – dostawa mleka i produktów mleczarskich

Ogłoszenie 2

SWZ art spożywcze2

Załącznik 4

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie art. 125

Załącznik nr 3 – Grupa kapitałowa

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Część I – Ciastka i słodycze

Część II – przyprawy, przetwory, produkty strączkowe

Część III – produkty sypkie

Część IV – Kawa i herbata

Część V – pieczywo

Część VI – wyroby cukiernicze

Część VII – pierogi świeże

Część VIII – drób

Część IX – Ryby

Część X – jaja

Część XI – mięsa i wędliny

Część XII – dostawa mleka i produktów mleczarskich

Część XIII – warzywa i owoce

Część XIV – ziemniaki

SWZ art spożywcze2

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie art. 125

Załącznik nr 3 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 Załącznik nr 4a

 

Plan zamówień publicznych zmodyfikowany 13.07.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę warzy i owoców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb i przetworów rybnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę drobiu i przetworów drobiowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wyrobów garmażeryjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wyrobów cukierniczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kawy i herbaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę produktów sypkich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę przypraw, przetworów, produktów strączkowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ciastek i słodyczy

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę warzyw i owoców

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę wyrobów garmażeryjnych – świeżych

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę ryb i przetworów rybnych

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę drobiu i wyrobów drobiowych

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę wyrobów cukierniczych

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę kawy i herbaty

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę produktów sypkich

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę przypraw, przetworów, produktów strączkowych

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę ciastek i słodyczy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę pieczywa wraz z formularzem ofertowym oraz Załącznikami

Plan postępowań o udzielenie zamówień 05-2021 Plan zamówień publicznych na 2021 r. Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wędlin dla DPS w Marszałkach Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wyrobów garmażeryjnych – pierogów świeżych Informacja z otwarcia ofert na dostawę mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych Sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę mleka i produktów mleczarskich Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na art. spożywcze Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na sukcesywną dostawę mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia   Modyfikacja SWIZ Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach Ogłoszenie o zamówieniuSIWZZał. nr 1 – formularz ofertowyZamawiającyZałącznik nr 3UmowaZał. nr 5 oświadczenieZałącznik nr 6ogłoszenie – dostawa artykułów spożywczych 2021 r Ogłoszenie – świadczenie usług pralniczych 2021 r Klauzula – kontrahenci Dostawa artykułów spożywczych. Załącznik nr 1     Załącznik nr 2   Przetargi Archiwalne: Ofera na usługi pralnicze Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów ornych: Załącznik nr 1      Załącznik nr 2 Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów ornych. Informacja Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów ornych do 17.09.2019: Załącznik nr 1     Załącznik nr 2     Załącznik nr 3 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów ornych. Informacja o wyniku ogłoszenie – usługi pralnicze 2014 usługi pralnicze – SIWZ Zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy Zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowyZał. nr 2 do SIWZ – oswiadczenie Wykonawcy ogłoszenie – dostawa mięsa i wędlin 2014 Zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy Zał. nr 2 do SIWZ – oswiadczenie Wykonawcy Zał. nr 3 do SIWZ – projekt umowy SIWZ – mięso i wędliny ogłoszenie – mleko i produkty mleczarskie 2014 Zał. nr 3 do SIWZ – umowa Zał. nr 2 do SIWZ – oswiadczenie Wykonawcy Zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy SIWZ – mleko i produkty mleczarskie Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – grunty Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dostawa artykułów spożywczych

Copyright © 2008 - 2012 borkow.org